Khalifatul Masih II (1914-1965)

A. Putra yang Dijanjikan
Hz. Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad ra
     Hazrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad lahir pada hari senin tanggal 12 Januari 1889. Beliau merupakan putra pertama pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dari istri beliau yang bernama Hazrat Sayyidinah Nusrat Jahan Begum. Kelahiran beliau merupakan penggenapan khabar suka dari Allah Ta'ala kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang berbunyi:
"Seorang anak laki-laki yang rupawan, mulus lagi saleh akan dianugerahkan kepada engkau..., Ia merupakan nur Ilahi. Berberkatlah dia yang datang dari langit..., Cahaya datang, cahaya!...Kehormatan akan tersebar ke seluruh dunia. Bangsa-bangsa akan diberkati melalui dia."

B. Masa Kanak-kanak dan Pendidikannya
    Menyusul wafatnya Hazrat Maulana Al-Hajj Hakim Nuruddin, Khalifatul Masih I, beliau terpilih sebagai Khalifatul Masih II. Pada saat itu beliau berusia 25 tahun. Sungguh, pada pemandangan dunia, beliau sama sekali tidak memberi kesan seakan-akan bakal mampu mengemban tunggas serta tanggung-jawab yang amat berat sebagai Imam Jemaat. Pada masa kanak-kanak beliau sakit-sakitan. Beliau menderita sakit mata untuk waktu yang lama, sehingga keadaan beliau itu menjadi kendala dalam mengambil pelajaran (sekolah). Oleh sebab itu beliau tidak pernah teratur sekolahnya, bahkan tidak tamat sakolah lanjutan atas. Hal ini seakan sebuah penegasan Allah Ta'ala, bahwa sebagai anak pilihan yang telah dijanjikan kelahirannya, maka Allah SWT memahrumkan orang lain untuk memberikannya pelajaran sekolah. Karena Allah Ta'ala sendiri yang akan mendidik dan mengajarinya segala disiplin ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan bersifat duniawi maupun rohani.
Sejak kanak-kanak, beliau terbiasa menjalani kehidupan yang suci dan bersih. Beliau sering mengalami pengalaman rohani berupa penglihatan gaib dan mimpi-mimpi benar. Betul, jika beliau tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal yang tinggi, namun atas berkat pertolongan dan bimbingan Allah swt, kenyataannya beliau mampu mengungguli mereka-mereka yang berpendidikan formal tinggi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar