Khalifatul Masih I (1808-1914)

A. Latar Belakang
Maulana Al-Hajj Hakim Nuruddin
    Beliau lahir di Behra, distrik Shahpur, Punjab, sekitar tahun 1841. Ayah beliau bernama Hazrat Hafiz Ghulam Rasul dan ibu beliau bernama Nur Bakht. Keluarga ini pecinta besar akan ilmu lagi pula taat agama. Beliau menduduki urutan yang ketiga puluh tiga dalam silsilah keturunan Sayyidina Umar bin Khattab ra, khalifah kedua diantara khalifatur-rasyidin. Diantara kakek dan nenek beliau terdapat para wali, para ulama, para sultan dan para suciwan. Beliau sendiri belajar mengaji al-Quran semenjak di pangkuan ibu. Sesudah berangkat dewasa beliau mengembara dari satu tempat ke tempat lain, untuk menuntut ilmu agama pada perguruan ulama terkemuka di Lahore, Lucknow, Bhopal, Delhi dan lainnya. Di samping mempelajari ilmu keagamaan, beliau pun gemar mempelajari ilmu ketabiban Yunani kuno, sehingga ilmu itu dikuasainya benar. Oleh karena itulah gelar Hakim (Tabib) melekat pada nama beliau. Cita rasa sastra beliau sangat peka sehingga bahkan tak segan-segan membaca karya-karya pujanggga Inggris yang terkenal, Shakespeare dalam bahasa Arab. Beliau memiliki perpustakaan pribadi yang terdiri dari sejumlah besar buku-buku dan salinan naskah-naskah langka yang telah dibelinya dengan harga tinggi.

B. Menjadi Tabib Istana
   Sekitar tahun 1866 dan 1866 beliau bertolak ke tanah suci Mekkah dan Madinah untuk memperdalam ilmu keagamaan dan bermukim di sana selama satu setengah tahun. Setelah menunaikan ibadah haji beliau kembali ke tanah air. Setiba di tanah air beliau tinggal di Behra dan memberi pelajaran Al-Quran dan hadits.  Selain mengajar beliau pun mendirikan rumah sakit untuk mengkhidmati masyarakat. Beliau memberi obat secara cuma-cuma kepada orang-orang miskin. Keahlian beliau demikian masyur sehingga Maharaja Jamu dan Khasmir, Ranbir Sing berkenan meminta beliau untuk menjadi dokter istananya. Beliau memegang jabatan sebagai tabib istana sampai tahun 1892 dan selama itu beliau tidak lupa meluangkan waktu untuk berdakwah Islam dan memberi daras.

C. Menjadi Murid Imam Mahdi
   Dalam berprilaku, beliau merupakan contoh seorang pribadi yang mutaki dan tawakal kepada Allah swt. Acap kali beliau berkata bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah meresapkan keyakinan yang kuat pada diri beliau bahwa Dia selamanya menyediakan rezeki kepada beliau dalam segala keadaan bagaimana pun. Hal itu sudah berkali-kali beliau buktikan. Dalam tahun 1885 untuk pertama kalinya beliau membaca selebaran yang disiarkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang menghimbau semua orang yang mencari kebenaran Islam datang ke Qadian untuk menyaksikan dengan mata sendiri tanda-tanda samawi yang memperlihatkan kebenaran Islam. Tertarik oleh surat selebaran tersebut, beliau pun bertolak ke Qadian untuk bertatap muka dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Antara keduanya terjalin persahabatan yang erat lewat surat menyurat. Ketika Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengumumkan bahwa atas kehendak Tuhan, beliau (Hazrat Mirza Ghulam Ahmad) ditunjuk sebagai Masih dan Mahdi yang dijanjikan, Hazrat Maulana Hakim Nuruddin tanpa ragu-ragu menjadi orang pertama yang baiat ke tangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.

D. Hijrah ke Qadian
   Karena hasutan seorang pegawai istana yang iri dan benci kepada Islam, beliau diberhentikan oleh Maharaja Partab Singh, penerus Maharaja Ranbir Singh yang sudah wafat. Beliau kembali ke Behra dengan maksud hendak mendirikan sebuah balai pengobatan yang besar dan membangun rumah besar untuk beliau sendiri. Ketika rencana tersebut baru saja dimulai pelaksanaannya (1893), mendadak beliau pergi ke Lahore karena suatu keperluan. Sesudah semua urusannya di Lahore selesai, terbesit keinginannya untuk mengunjungi Qadian, bertemu dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Setelah beberapa lama tinggal bersama gurunya, timbul keinginannya untuk menetap di tempat tersebut. Akhirnya keinginannya terpenuhi ketika Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mengabulkan niatnya itu. Maka sejak itu beliau pun menetap selamanya di Qadian.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar